Lunar không cho phép khách hàng trả hàng và hoàn tiền trong bất kỳ trường hợp nào.